Loučná pod Klínovcem - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Důležité zprávy - Přeshraniční hasičské taktické cvičení Loučná pod Klínovcem

Přeshraniční hasičské taktické cvičení  Loučná pod Klínovcem

Přeshraniční hasičské taktické cvičení Loučná pod Klínovcem

Tisková zpráva

V sobotu 10. září 2016 od 9,00 hodin proběhlo na Chomutovsku taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému, jehož námětem byl lesní požár velkého rozsahu v Loučné pod Klínovcem. Z důvodu nedbalosti turistů došlo v nepřístupném lesním terénu, na severovýchodním úpatí nejvyššího vrcholu Krušných hor, Klínovce, k požáru porostu, který se postupně rozšířil na plochu tří hektarů.

Cílem taktického cvičení bylo procvičit nasazení jednotek požární ochrany při rozsáhlém požáru lesního porostu v centrální části Krušných hor, ověřit schopnosti jednotlivých hasičů a velitelů při složitém zásahu s velkým soustředěním sil a prostředků v rozsahu III. stupně poplachu. Rovněž bylo cílem cvičení procvičit součinnost s jednotkami SDH obcí a HZS podniků zařazených do požárního poplachového plánu pro dané území a ověřit možnosti nasazení jednotek požární ochrany ze Spolkové republiky Německo při společném zásahu. Dále pak prověřit součinnost s jednotkami z Karlovarského kraje, které jsou zařazeny do požárního poplachového plánu pro dané území a procvičit součinnost s leteckou službou Policie České republiky při hašení lesního požáru pomocí vrtulníku, včetně možnosti plnění závěsného vaku pro letecké hašení. Dílčím cílem cvičení bylo ověření komunikace v prostředí digitální i analogové radiové sítě a možnosti spojení s dobrovolnými jednotkami v horském terénu. Zásah měl ověřit využitelnost a kapacitu vodních zdrojů při požáru s velkou potřebou hasebních látek, včetně prověření možností dálkové dopravy vody ve velkém objemu. Během cvičení bylo také prověřeno nasazení a činnost stálého štábu velitele zásahu, včetně využití velitelsko-spojového vozidla pro činnost štábu. Dále byly vyzkoušeny možnosti při zajištění týlového zázemí zasahujících při dlouhodobých událostech velkého rozsahu, včetně zajištění stravy a pohonných hmot. Během cvičení byla nasazena speciální technika určená pro hašení a dopravu sil a prostředků v těžko přístupném terénu - CAS v provedení pro lesní hašení, Iron horse a ATV (čtyřkolky).

Cvičení se zúčastnilo 13 jednotek požární ochrany z Ústeckého kraje, 3 jednotky požární ochrany z Karlovarského kraje a 2 jednotky požární ochrany ze Spolkové republiky Německo. Celkem zasahovalo 123 hasičů, z toho 93 hasičů z České republiky a 30 hasičů ze Spolkové republiky Německo. Dále se cvičení zúčastnila Policie ČR a to jak hlídky z územního odboru Chomutov KŘ PČR Ústeckého kraje, tak osádka vrtulníku letky PČR.

Všechny stanovené cíle byly splněny, taktické cvičení proběhlo na profesionální úrovni. Společné taktické cvičení prokázalo, že jednotky z Ústeckého kraje, Karlovarského kraje, Spolkové republiky Německo a další složky integrovaného záchranného systému, jsou připravené na tento druh mimořádné události.

j

Datum vložení: 23. 9. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 8. 2017 0:29
Autor: Správce Webu