Město Loučná pod Klínovcem
městoLoučná pod Klínovcem

Odpadové hospodářství

          
Informování občanů o odpadovém hospodářství
V souladu s § 60 odst. 4 zákona o odpadech
informujeme o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu,
využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence
a minimalizace vzniku komunálního odpadu.
 
3. místo v soutěži "Skleněná popelnice" - webový odkaz: mesto/dulezite-zpravy/3-misto-v-soutezi-sklenena-popelnice-538cs.html
202323
 
 

Krátce o třídění

Na této stránce se dozvíte základní obecné informace o třídění odpadu. Pro více informací o třídění a následném využití odpadu vám můžeme doporučit webové stránky, které se na tuto problematiku specializují www.jaktridit.cz

Společnost EKO‑KOM  ekokomse zabývá provozem systému třídění a využití odpadu. V rámci své činnosti se stará o třídění a recyklaci plastů, skla, papíru, nápojových kartonů, kovů                         a dalšíchvyužitelných materiálů. Sběrná síť je v současné době tvořena více než 678 000 barevných nádob na tříděný odpad. Je doplněna pytlovým sběrem a dalšími způsoby sběru jako jsou sběrné dvory, sběrná střediska a výkupny. Informace o místních specificích třídění odpadu, která je potřeba vždy respektovat, se dozvíte na městském úřadě nebo u příslušné svozové firmy.

Odkaz na webové stránky - https://www.ekokom.cz/

Základní informace pro správné třídění odpadu

kamcoptří

 

Žlutý kontejner na plasty

ANO

Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

 

Modrý kontejner na papír

ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papírs kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.

NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice

Zelený kontejner na sklo

ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.

NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.  Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

 

Kontejner označený oranžovou nálepkou na nápojový karton

ANO
Kontejner na nápojové kartony nemusí být nutně celý oranžový, důležité je opět označení sbírané komodity oranžovou nálepkou na kontejneru. Pokud najdete oranžovou nálepku pak sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.

NE
Nepatří sem „měkké“ sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.

 

Kontejner označený šedou nálepkou na kovy

Třídění kovových odpadů

ANO
Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.
Na sběrné dvory lze kromě těchto menších odpadů odvážet i další kovové odpady – trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další objemnější předměty. Samostatnou kapitolou jsou kovové elektrospotřebiče, které lze na sběrných dvorech odkládat pouze kompletní.

NE
Do kontejnerů určených pro sběr kovů na ulici nepatří plechovky od barev, tlakové nádobky se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť. Samostatnou kapitolu pak tvoří autovraky, které převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví na vrakovištích.

Ano

 • tráva, listí, ovoce, zbytky ovoce a zeleniny
 • čajové sáčky, kávová sedlina
 • Bioodpad
 • zbytky rostlin, zemina z květináčů
 • plevel, drny se zeminou, košťály, štěpka z větví keřů, větvičky
 • piliny, hobliny, kůra, seno, sláma

NE

 • všechny typy sáčků, sklo, kamení, obalové materiály
 • kosti, maso, kůže, tuky, oleje, mastnoty
 • mléčné výrobky, zbytky z kuchyní
 • podestýlky od domácích zvířat, zvířecí exkrementy
 • peří, chlupy, vlasy, uhynulá zvířata
 • kontaminované piliny, hobliny, kůra
 • nebezpečné odpady
 • biologicky obtížně rozložitelné materiály
 •  

Co patří do komunálního odpadu?

 • voskovaný papír a termopapír (účtenky, pečící papír, atd.),
 • psí a kočičí exkrementy v sáčku,
 • hygienické potřeby, papírové kapesníky, ubrousky, utěrky,
 • cigaretové nedopalky,
 • odřezky a zbytky masa (syrového i tepelně upraveného), Komunální odpadkosti, ryby,
 • obal od másla, tuku, mastný papír a papír s mikrotenovou folií od salámu, salátů a dal ších potravin nebo se zbytky potravin, které nelze dát do BIO  - polotekuté ),
 • silně znečištěný plast (např. od lepidla, PUR pěny), znečištěný textil a obuv (např. od barvy, lepidla, oleje, zvířecích exkrementů),
 • žárovka (klasická),
 • guma (nikoliv pneumatika),
 • polyuretanová pěna (např. zbytky montážní pěny, molitan),
 • keramika a porcelán (např. rozbitý hrníček, květináč), varné sklo, autosklo,
 • drátkované a bezpečnostní sklo, zlacené a pokovované sklo (většinou se jedná o zrcadlo a dekorativní sklo),
 • popel z  uhlí (nikoliv z dřevěného uhlí),
 • CD, odřezky podlahových krytin (např. koberce, linolea), atd.

 

17 nejčastějších omylů při třídění odpadu

1. Papírové kapesníky – použité a mokré do směsného odpadu, nepoužité do papíru

2. Obal od másla – do směsného odpadu, plastová vanička od margarínu, sýrů (zbavená mastnoty) do žlutého kontejneru

3. Rozbité zrcadlo – do směsného odpadu, stejně jako drátěné sklo, autosklo, porcelán, keramika nebo laboratorní sklo

4. Jakékoliv skleněné či plastové produkty s papírovou etiketou – i s etiketou lze vytřídit do kontejneru na sklo, resp. na plasty

5. Obaly od šampónů – vyprázdněné plastové obaly do žlutého kontejneru na plasty, skleněné do kontejneru na sklo, jednorázové pytlíčky od šamponu do směsného odpadu

6. Obaly od zubních past – směsný odpad

7. Prázdná plata od léků – pokud nelze od plastového blistru odstranit hliníkovou vrstvu, pak do směsného odpadu, léky zpět do lékárny

8. Obálky s plastovým okénkem – modrý kontejner na papír

9. Skleněné lahve s plastovými uzávěry – plastový uzávěr do žlutého kontejneru na plasty, skleněná lahev do zeleného nebo bílého kontejneru na sklo

10. Plata od vajec – do domácího kompostu, směsný odpad, kontejner na papír (pokud je uvedeno na návodné samolepce na modrém kontejneru)

11. Pečící (voskovaný) papír – směsný odpad

12. Dětské pleny – směsný odpad

13. Vlhčené ubrousky – směsný odpad, v žádném případě nesplachovat do toalety

14. Prázdná lahvička od parfému – kontejner na sklo

15. Prázdná řasenka – směsný odpad

16. Dámské vložky – směsný odpad

17. Předměty ze silikonu – směsný odpad

Pokud si nejste jisti, kam jaký odpad patří, můžete se více dočíst na https://www.jaktridit.cz/cz/rady-a-tipy/otazky-a-odpovedi/kam-patri

 

Jak třídit odpad, umístění a odvoz kontejnerů:

 
Nádoba na tříděný odpad – kovy | KRIŽAN - safetyshop Kovykovy 
Umístění kontejneru:
sběrná místa  "U MěÚ Loučná pod Klínovcem" a "U Galvanovny"
_________________________________________________________________________________________________________________________
Umístění kontejnerů: 
část města Háj u Loučné pod Klínovcem -   "U Infocentra - velké parkoviště", "U Nástupu",  "Za Apres -
                                                                             za nemovitostí č.p. 219", "U Johanky", "U Kodery", "U Hraničáře",
                                                                             "Konečná Háj-Kovářská", "U Galvanovny "    
část města Loučná pod Klínovcem -             "U MěÚ", "U hraničního přechodu", "Na Bídě", "U Záměčku"  
_________________________________________________________________________________________________________________________
Umístění kontejnerů: 
část města Háj u Loučné pod Klínovcem -    "U Galvanovny"
část města Loučná pod Klínovcem -              "U MěÚ" 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Umístění kontejnerů: 
část města Háj u Loučné pod Klínovcem -   "U Infocentra - velké parkoviště", "U Nástupu",  "Za Apres -
                                                                             za nemovitostí č.p. 219", "U Johanky", "U Kodery", "U Hraničáře",
                                                                             "Konečná Háj-Kovářská", "U Galvanovny "    
část města Loučná pod Klínovcem -             "U MěÚ", "U hraničního přechodu", "Na Bídě", "U Záměčku"  
_________________________________________________________________________________________________________________________

žlutý kontejnerplastplast 

Umístění kontejnerů: 
část města Háj u Loučné pod Klínovcem -   "U Infocentra - velké parkoviště", "U Nástupu",  "Za Apres -
                                                                             za nemovitostí č.p. 219", "U Johanky", "U Kodery", "U Hraničáře",
                                                                             "Konečná Háj-Kovářská", "U Galvanovny "    
část města Loučná pod Klínovcem -             "U MěÚ", "U hraničního přechodu", "Na Bídě", "U Záměčku"  
_________________________________________________________________________________________________________________________
    pneumatikapneumatikypneu
______________________________________________________________________________________________
    sběr oděvůsběr oděvů

______________________________________________________________________________________________

    sklo kontejnersklosklo 
Umístění kontejnerů: 
část města Háj u Loučné pod Klínovcem -   "U Infocentra - velké parkoviště", "U Nástupu",  "Za Apres -
                                                                             za nemovitostí č.p. 219", "U Johanky", "U Kodery", "U Hraničáře",
                                                                             "Konečná Háj-Kovářská", "U Galvanovny "    
část města Loučná pod Klínovcem -             "U MěÚ", "U hraničního přechodu", "Na Bídě", "U Záměčku"  
_________________________________________________________________________________________________________________________
Umístění kontejnerů nebo odpadní nádoby :  
u každé nemovitosti 
část města Háj u Loučné pod Klínovcem -   "U Kodery", "U Hraničáře", "U Galvanovny 
část města Loučná pod Klínovcem -             "U MěÚ", "U hraničního přechodu"
_________________________________________________________________________________________________________________________

suťstavební suť sut

       _______________________________________________________________________________________
elek.1elek.2baterieelektro zařízení a baterie  ZO
Jsme Zelená obec
 
Naše obec se zapojila do projektu Zelená obec a umožňuje svým obyvatelům zbavit se pohodlně a ekologickým způsobem vysloužilých drobných elektrospotřebičů a baterií, čímž rozšiřuje svoje aktivity v oblasti ochrany životního prostředí. Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou obyvatelé jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn na obecním úřadě. Projekt naší obci také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci objemného obecního elektroodpadu. Cílem projektu Zelená obec je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů. Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice
12
Umístění kontejnerů nebo odpadní nádoby :  
část města Loučná pod Klínovcem -             "U MěÚ"(na elektro zařízení)
                                                                             "V budově MěÚ Loučná pod Klínovcem" (baterie, žárovky)
_________________________________________________________________________________________________________________________
 
Umístění kontejnerů nebo odpadní nádoby :  
část města Loučná pod Klínovcem -               "V budově MěÚ Loučná pod Klínovcem" (baterie, žárovky)
 
Co dělat se žárovkou, když dosvítí?
 
Většina z nás musí občas řešit, co se žárovkou, která najednou dosvítila. Vysloužilé žárovky, zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný odpad, kde z některých z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.
 
V posledních letech postupně přecházíme na ekonomicky a ekologicky šetrnější druhy světelných zdrojů. Podle místnosti a svých preferencí volíme čím dál častěji LED žárovky, ale i kompaktní a lineární zářivky. Vybíráme různou intenzitu a charakter světla – výběr moderních světelných zdrojů je opravdu pestrý. 
Má to ale jeden háček: pokud taková žárovka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši. Důvodem jsou druhotné suroviny, které lze díky recyklaci znovu využít. Navíc zářivky (trubicové
i kompaktní)  obsahují malé množství jedovaté rtuti, kterou je třeba odborně zpracovat.
Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít jakoukoliv vysloužilou žárovku a odevzdat ji v obchodě při nákupu nové. 
 
Další možnost, jak správně naložit s nefunkčním světelným zdrojem, je odevzdat ho ve sběrném dvoře (kontaktní adresa). Obsluha sběrného dvora ho od Vás zdarma převezme a uloží do speciální sběrné nádoby, aby nedošlo k jeho rozbití. Zpětný odběr veškerých světelných zdrojů
i dalších elektrozařízení pro naši obec (naše město) zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který dodává sběrné nádoby a plně hradí také veškeré náklady na přepravu a recyklaci odevzdaného elektroodpadu. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu. 
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací žárovky, fénu, vysavače či jiného elektrozařízení nám vynahradí vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás. 
 
Více se o nakládání s nefunkčními elektrozařízeními a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.

jak to jdegif

 
 

 

 

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mobilní aplikace

Na kole i pěšky

Svoz odpadu

Listopad 2023
Po Út St Čt So Ne
30
31
1 2 3 4 5
6
7 8 9
10
11 12
13
14
15 16 17 18 19
20
21 22 23
24
25 26
27
28
29 30 1 2 3

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30
1
31
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2
1
3

Evidence pálení

 

o

 

Překlad (translations)

Covid19