Město Loučná pod Klínovcem
městoLoučná pod Klínovcem
 

 

                                 
                                                          
 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Program Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko
 
 
 
1. Název projektu: Požární a ostatní bezpečnost obyvatel v oblasti Centrálního Krušnohoří
 
Registrační číslo projektu: 10016169
 
Projekt je spolufinancován 85% z fondů EU a 5% ze státního rozpočtu České rebubpliky
 
Projekt projektového partnera města Loučná pod Klínovcem: „Výměna a rekonstrukce požárních hydrantů“
 
Popis projektu: V tomto projektu se zabýváme nutností kompletní rekonstrukce nadzemních a podzemních požárních hydrantů a to jak v části města Loučná pod Klínovcem tak i v části Háj. Bohužel se dlouhodobě do výrazného zlepšení stavu hydrantů neinvestovalo a stav tomuto odpovídá.
Po konzultaci se zástupci HZS bylo konstatováno, že tento stav a druh hydrantů je naprosto nevyhovující a ani není zajištěna kompatibilnost s používanou technikou u jednotek požární ochrany a to jak v ČR  tak i v SRN. Při případném zásahu jsou tedy nepoužitelné a to výrazně snižuje možnost ochrany majetku a zdraví našich občanů při požáru. Tento stav také zásadně znemožňuje použití hydrantů jako zálohy požární vody při požárech na německé straně v blízkosti státních hranic pro hasiče z Oberwiesenthalu.
S odborníky z VaK Karlovy Vary byla vytipována možnost výměny a rekonstrukce  nadzemních a  podzemních hydrantů a to technologií od firmy HAWLE, která splňuje všechny požadavky na užívání hydrantů  tak jak   potřebují jednotky HZS a to i při případném společném zásahu s jednotkami hasičů z Oberwiesenthalu by ani ti neměli mít problém s kompatibilitou.
Společně s partnerskými městy Boží Dar, Kurort Oberwiesenthal, Breitenbrunn jsme požádali o dotaci v rámci „Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce2007 – 2013 mezi Českou a republikou a Svobodným státem Sasko“ kde jsme byli úspěšní a rámci tohoto projektu tedy realizujeme dílčí část projektu a to akci „Výměna a rekonstrukce požárních hydrantů“
h 
Klik na foto - vstup do fotogalerie

 


                                   

 

 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Program Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

 

 

2. Název projektu: Přeshraniční dopravní propojení v oblasti Centrálního Krušnohoří - I. etapa
 
Registrační číslo projektu: 100011794
 
Projekt je spolufinancován 85% z fondů EU a 5% ze státního rozpočtu České    rebubpliky
 
Projekt projektového partnera města Loučná pod Klínovcem: „Přeshraniční dopravní propojení v oblasti Centrálního Krušnohoří - I. etapa“
 
Popis projektu: Podmínkou hospodářského rozvoje území Centrálního Krušnohoří je cestovní ruch. Zajišťuje zaměstnanost obyvatel, podporuje místní podnikatele. Současný stav komunikací je havarijní, je potenciální brzdou dalšího rozvoje obcí na obou  stranách hranice. Je třeba zlepšit kvalitu přeshraničního propojení - silnic, cyklistických a pěších tras a upravit stávající hraniční přechody, aby se zvýšila návštěvnost oblasti.
Cílem projektu je modernizace přístupových komunikací (silnic,pěších a cyklistických tra) na území jednotlivých partnerů a modernizace hraničních přechodů. Pořízení mechanizace na zajištění celoročního provozu v celé délce upravených tras.
Realizací projektu vznikne bezproblémové propojení Breitenbrunnu, Božího Daru, Kurortu Oberwiesenthal a Loučné pod Klínovcem. Tato oblast aspiruje stát se středoevropským prostorem trávení volného času, zejména celoroční turistiky.
Důležitými body tohoto území jsou vrcholy Krušných hor: Klínovec - Fichtelberg - Rabenberg. Zvýší se návštěvnost v oblasti a tím i daňová výtěžnost. Zlepší se i provozní podmínky pro zásahy horské služby.
Projekt řeší dopravní propojení území při Česko-saské státní hranici v její délce cca 20 km, konkrétně dojde k rekonstrukci silnic a cest k hraničním přechodům vč. vlastní modernizace hraničních přechodů. Na části řešeného území bude osazen nový informační mobiliář. Nákupem mechanizace bude zajištěno celoroční přeshraniční propojení v oblasti Centrálního Krušnohoří. Cílovými skupinami jsou návštěvníci, místní obyvatelé-podnikatelé i zaměstnanci.
Projektem byla budována a podpořena image Centrálního Krušnohoří jako destinace celoroční turistiky a jako místo k dobrému bydlení. Zlepšení dopravního propojení zvýší v budoucnosti návštěvnost obcí na obou stranách hranice a podpoří tak zaměstnanost místních obyvatel.
Finanční prostředky byly využité pro pořízení:
1. sněžný skůtr YAMAHA
2. traktor vč. příslušenství (mulčovač, návěs s valníkem, přední nakladač, sněhová fréza a radlice)
3. pěší a lyžařský koridor u centrálních parkovišť
4. vybudování cyklotrasy do Fuchslochu
5. mobiliář s mapovými podklady cyklotras, běžeckých tratí a Centrálního Krušnohoří, který je umístěn po celé délce cyklotrasy
T
Klik na foto - vstup do fotogalerie
 
Projekt bude realizován v období od 01.02.2009 do 31.12.2012.
                                                                                                                                            
 
                                  

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Program Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko
 
 
3. Název projektu: Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří - 1. etapa
 
Registrační číslo projektu: 100020761
 
Projekt je spolufinancován 85% z fondů EU a 5% ze státního rozpočtu České rebubpliky
 
Projekt projektového partnera města Loučná pod Klínovcem: „Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří - 1. etapa“
 
Popis projektu: V tomto projektu jsou dalšími partnery Boží Dar a německý Breitenbrunn. V rámci projektu město Loučná pod Klínovcem, ve spolupráci s Božím Darem, zakoupilo 2 kusy sněžných roleb v celkové hodnotě 9,6 mil. Kč. Takto finančně nákladné stroje si město mohlo dovolit s podporou dotačních prostředků, které činí 90% celkových nákladů.
Dne 15. 11. 2012 na centrálním parkovišti v Loučné pod Klínovcem, předali zástupci firmy TopKarMoto, s.r.o. sněžné rolby - typ Pisten Bully 100 starostům měst Loučná pod Klínovcem a Boží Dar.
Města tak mohou zkvalitnit a zaktraktivnit svá okolí vyznavačům bílé stopy. Budou upravovány stávající běžecké tratě, kterých je 30 km na katastru Loučné pod Klínovcem a bezmála 80 km na straně Božího Daru.
V letošní sezoně, díky nové technice, byla vybudována síť běžeckých tratí, která běžecké areály vzájemně propojila.
V roce 2013 bude město Loučná pod Klínovcem z tohoto projektu realizovat kamerový systém, který bude snímat a přenášet aktuální obrázky do systému infocenter jednotlivých partnerů.
Rolba

Kamerový systém:

V červenci 2013 proběhlo výběrové řízení na dodavatele kamerového systému.  Následně byla sepsána smlouva s vítěznou firmou Alarmy Dvořák s.r.o.  V září 2013 proběhla samotná realizace montáže kamerového systému v Loučné pod Klínovcem, konkrétně na místech Infocentra na centrálním parkovišti, kde je umístěn server a celý software kamerového systému a na vysílači, který je umístěn v samém středu  obce. Současně byl instalován webový přenos dostupný na webových stránkách jednotlivých partnerů.

Webová prezentace umožní potencionálním turistům prostřednictvím kamerového systému nahlédnout do krajiny, kde se rozkládá město Loučná pod Klínovcem, Háj u Loučné pod Klínovcem, město Oberwiesenthal a samotné vrcholy Klínovce i Fichtelbergu.

 
 
 
 
jh
Klik na foto - vstup do fotogalerie
 
 
_______________________________________________________________________

                                   

                                                          

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Program Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko
 

 

1. Název projektu: Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří – II. etapa“

Registrační číslo projektu: 100083549

Lead partner: Město Ostrov

Projekt je spolufinancován 85% z fondů EU a 5% ze státního rozpočtu České republiky

Projekt projektového partnera města Loučná pod Klínovcem: „Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří – II. etapa“ – Lávka přes Polavu

Popis projektu: Projekt řeší vybudování lávky přes hraniční tok Polava, která propojí cyklostezku v Loučné pod Klínovcem s cyklostezkou v Oberwiesenthalu. Tato stavba bude přínosem v oblasti turistického ruchu jak v letních měsících pro cyklisty a pěší turisty, tak také v zimním období jako přístupová cesta pro milovníky zimní krajiny. Realizací projektu, propojením a doplněním stávajících i nově budovaných turistických sítí na obou stranách hranice dochází ke zvýšení atraktivity území. Vzniká tak ucelený  produkt cestovního ruchu s jasným cílem zlepšit úroveň infrastruktury ve společném dotačním území, zvýšit konkurenceschopnost regionu a zajistit udržitelný rozvoj regionu. S nárůstem návštěvníků bude požadovat region větší objem služeb, tím se zvýší zaměstnanost.

Průběh realizace: V měsíci srpnu 2013 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby lávky a následně byla sepsána smlouva s vítěznou firmou Algon, a.s. V průběhu měsíce září 2013 se stavba realizovala. V říjnu byla lávka zkolaudována a předána do užívání.

Popis lávky: Lávka je tvořena dvěma dřevěnými, prostě uloženými nosníky z lepeného lamelového dřeva o rozpětí 10,4 m, s volnou šířkou 3,5 m, s dolní roštovou konstrukcí mostovky. Se spodní betonovou stavbou je lávka spojena ocelovými ložisky. Nájezdy na lávku jsou ohraničeny dřevěným zábradlím ukotveným do betonové nájezdové rampy s živičným povrchem. Zábradlí je rovněž na lávce. Podlaha mostovky je dřevěná z fošen.

 

v

Klik na foto - vstup do fotogalerie

 

 

 

Fotodokumentace - hydranty

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mobilní aplikace

Na kole i pěšky

Svoz odpadu

Listopad 2023
Po Út St Čt So Ne
30
31
1 2 3 4 5
6
7 8 9
10
11 12
13
14
15 16 17 18 19
20
21 22 23
24
25 26
27
28
29 30 1 2 3

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30
1
31
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2
1
3

Evidence pálení

 

o

 

Překlad (translations)

Covid19