Navigace

Obsah

Návrh změny č. 7 územního plánu Loučná pod Klínovcem
VYHLÁŠKA o veřejném projednání zm. 7 ÚP Loučná pod Klínovcem
01_lou7_výrok_VP.pdf
02_lou7_odůvodnění_VP.pdf
03_lou467_srovnávací text.pdf
N2_hlavní výkres.pdf
O1_koordinační výkres.pdf
O2_výkres širších vztahů.pdf
 
 
Návrh změny č. 6 územního plánu Loučná pod Klínovcem
VYHLÁŠKA o veřejném projednání zm. 6 ÚP Loučná pod Klínovcem
01_lou6_výrok_VP.pdf
02_lou6_odůvodnění_VP.pdf
03_lou467_srovnávací text.pdf
N1_výkres základního členění.pdf
N2_hlavní výkres.pdf
O1_koordinační výkres.pdf
O2_výkres širších vztahů.pdf
 
 
Návrh změny č. 4 územního plánu Loučná pod Klínovcem
VYHLÁŠKA o veřejném projednání zm. 4 ÚP Loučná pod Klínovcem
01_lou4_výrok_VP.pdf
02_lou4_odůvodnění_VP.pdf
03_lou467_srovnávací text.pdf
N1_výkres základního členění.pdf
N2_hlavní výkres.pdf
O1_koordinační výkres.pdf
O2_výkres širších vztahů.pdf
O3_výkres záborů PF.pdf
 
„Zpráva o uplatňování ÚP Loučná pod Klínovcem za uplynulé období“
Zpráva o uplatňování ÚP LOUČNÁ POD KLÍNOVCEM_2019
 
Veřejná vyhláška - vydání změny č. 3 územního plánu Loučná pod Klínovcem
Zde ke stažení
ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LOUČNÁ POD KLÍNOVCEM PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3
Úplné znění ÚP Loučná p. Klín. (po vydání Zm. č. 3)
N1_výkres základního členění území.pdf
N2_hlavní výkres.pdf
N3_výkres koncepce VI.pdf
N4_výkres VPS+VPO.pdf
O1_koordinační výkres.pdf
 
Změna č. 3 ÚP Loučná pod Klínovcem
lou3_výrok_final.pdf
lou3_odůvodnění_final.pdf
N1_výkres základního členění.pdf
N2_hlavní výkres.pdf
N3_výkres VPS+VPO.pdf
O1_koordinační výkres.pdf
O2_širší vztahy.pdf
O3_výkres předpokl. záborů PF.pdf
 
 
 
Veřejná vyhláška - Změna č. 2 ÚP Loučná pod Klínovcem
 
ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LOUČNÁ POD KLÍNOVCEM PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2
 
Úplné znění ÚP Loučná p. Klín. (po vydání Zm. č. 2).docx
Úplné znění ÚP Loučná p. Klín. (po vydání Zm. č. 2).pdf
N1_výkres základního členění.pdf
N2_hlavní výkres.pdf
N3_výkres koncepce VI.pdf
N4_výkres VPS+VPO.pdf
O1_koordinační výkres.pdf
 
Změna č. 2 ÚP Loučná pod Klínovcem

lou2_odůvodnění_fin. podoba.doc

lou2_odůvodnění_fin. podoba.pdf

lou2_výrok_fin. podoba.doc

lou2_výrok_fin. podoba.pdf

N1_výkres základního členění.pdf

N2_hlavní výkres.pdf

O1_koordinační výkres.pdf

O2_širší vztahy.pdf

O3_ZPF.pdf

 

Návrh změny č. 3 ÚP Loučná pod Klínovcem pro veřejné řízení

01_Změna č. 3 ÚP Loučná pod Klínovcem_výrok_VP

02_Změna č. 3 ÚP Loučná pod Klínovcem_odůvodnění_VP

N1_Změna č. 3 ÚP Loučná pod Klínovcem_výkres základního členění

N2_Změna č. 3 ÚP Loučná pod Klínovcem_hlavní výkres

N3_Změna č. 3 ÚP Loučná pod Klínovcem_výkres VPS+VPO

O1_Změna č. 3 ÚP Loučná pod Klínovcem_koordinační výkres

O2_Změna č. 3 ÚP Loučná pod Klínovcem_výkres širších vztahů

Dne 11. 12. 2018 zastupitelstvo Města Loučná pod Klínovcem schválilo vydání změny č. 2 územního plánu. Kompletní dokumentace změny je k dispozici zde ke stažení. Změna č. 2 nabude účinnosti dle ust. § 55c stavebního zákona teprve poté, co bude zpracováno tzv. úplné znění územního plánu po vydání této změny a vyvěšena po dobu 15 dnů veřejná vyhláška doručující dokumentaci změny č. 2 i úplné znění územního plánu. To lze předpokládat cca v polovině ledna 2019.

 

Platný územní plán Loučná pod Klínovcem - 19. 11. 2015

textová část:

ÚP Loučná p. Klínovcem - odůvodnění

ÚP Loučná p. Klínovcem - výrok

grafická část:

N1_výkres základního členění

N2_hlavní výkres

N3_výkres koncepce VI

N4_výkres VPS+VPO

O1_koordinační výkres

O2_výkres širších vztahů

O3_výkres předpokl. záborů půdního fondu

vektorový formát (DWG):

podkladní mapa pro výkres širších vztahů - Loučná širší vztahy mapa